Adaptacja do żłobka

Współpraca z rodzicami w okresie adaptacji jest niezwykle ważna dla zapewnienia dzieciom wysokiej jakości doświadczeń w czasie pobytu w żłobku. W trosce o zapewnienie dzieciom i rodzicom warunków, które odpowiadają ich potrzebom w tym ważnym czasie, wszystkie warszawskie żłobki przyjęły wspólne standardy pracy w tym zakresie.

Standardy te uwzględniają współczesną wiedzę na temat potrzeb rozwojowych najmłodszych dzieci oraz wieloletnie doświadczenie stołecznych wychowawców, pielęgniarek i innych specjalistów. Nie znaczy to jednak, że wszystkie żłobki organizują adaptacje w taki sam sposób.

Placówki dysponują bardzo zróżnicowanymi warunkami lokalowymi, różna jest liczba i wiek dzieci rozpoczynających przygodę ze żłobkiem, a także potrzeby ich rodzin.

Każda z placówek indywidualnie odpowiada więc za przygotowanie planu działań, które umożliwią realizację przyjętych standardów.

Standardy dotyczące współpracy z rodzicami w okresie adaptacji*

 1. Placówka organizuje adaptację nowych dzieci tak, by móc poświęcić uwagę każdemu z nich
 2. Rodzice lub inne bliskie dorosłe osoby towarzyszą dziecku w czasie adaptacji
 3. W placówce prowadzi się różne działania ułatwiające dzieciom adaptację
 4. Kadra uważnie buduje relacje z dzieckiem, szanując jego potrzeby
 5. Kadra rozpoznaje moment zakończenia adaptacji dziecka I wie, kiedy dziecko jest gotowe do rozstania z rodzicem
 6. Kadra zaznajamia rodziców z przebiegiem procesu adaptacji I jego znaczeniem dla zdrowia I rozwoju dzieci
 7. W trakcie adaptacji kadra daje wsparcie rodzicom w sytuacjach dla nich trudnych

*Standardy w obszarze Współpraca z rodzicami w okresie adaptacji zostały opracowane na podstawie: Jakość od początku. Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3. (2019) pod redakcją Moniki Rościszewska–Woźniak.

Poniżej znajdują się najczęściej zadawane pytania dotyczące przygotowania dziecka do żłobka oraz okresu adaptacji. Zachęcamy do zapoznania się z materiałami.

1. Ile może trwać adaptacja? Od czego zależy czas jej trwania?
Każde dziecko dostaje na adaptacje tyle czasu, ile potrzebuje. Warunki organizacji adaptacji (w tym ramy czasowe dotyczące pobytu w pierwszych dniach) określone są planem adaptacji, opracowanym w każdym ze żłobków na podstawie potrzeb dzieci i rodziców. Ze szczegółami planu zapoznawany jest każdy rodzic, którego dziecko zostanie zakwalifikowane do żłobka.

Tak, rodzic (w szczególnych okolicznościach inna osoba dorosła bliska dziecku) jest aktywnym uczestnikiem adaptacji. Towarzyszenie dziecku w pierwszych dniach pobytu w żłobku pomaga zmniejszyć stres malucha, który jest związany z nową sytuacją, stopniowo w obecności bliskiej osoby poznać opiekunki, otoczenie, rytm dnia. Dzięki temu dziecko ma przestrzeń, żeby nabrać zaufania do kogoś innego niż rodzice. W czasie adaptacji rolą rodziców jest udział wraz z dzieckiem w zajęciach, posiłkach, czynnościach pielęgnacyjnych, które są typowe dla pobytu dzieci w żłobku.

Przykładowy plan dnia w żłobku.

 • 7.00 – 8:30: przyjście dzieci do placówki
 • 8:30 – 9:00: śniadanie
 • 9:00 – 9:15: czynności pielęgnacyjne
 • 9:15 – 11:00: zajęcia w salach lub w ogrodzie
 • ok 10:00: drugie śniadanie (owoce)
 • 11:15 – 11:30: czynności pielęgnacyjne
 • 11:30 obiad (II danie)
 • 11:30 – 11:45 czynności pielęgnacyjne /przygotowanie do leżakowania
 • ok 14:30: pobudka/czynności pielęgnacyjne
 • 15:00: obiad (zupa) oraz podwieczorek
 • 15:30 – 17:00 zajęcia w grupach/odbiór dzieci

Godziny posiłków, otwarcia i zamknięcia mogą się nieznaczenie różnić w poszczególnych placówkach.

Nie ma żadnych wymagań dotyczących kompetencji dzieci w zakresie czynności samoobsługowych. Dzieci nie muszą samodzielnie jeść, nie muszą samodzielnie pić z kubeczka lub bidonu. W opanowaniu wszystkich tych czynności mają zagwarantowane codzienne wsparcie opiekunek. Samodzielność u dzieci uczęszczających do żłobka przychodzi wraz z wiekiem i jest wspierana przez współpracujących ze sobą rodziców i opiekunki.

Tak. Jeżeli dziecko ma ulubioną przytulankę, pieluszkę lub smoczek, może przynieść jeden ulubiony przedmiot ze sobą do żłobka. Adaptacja nie jest dobrym czasem na dodatkowe zmiany w życiu dziecka jak rozstanie z ulubionym przedmiotem, odpieluchowanie czy nauka samodzielnego spania w domu. 

Czas leżakowania po obiedzie jest czasem odpoczynku i wyciszenia dzieci po wielu wymagających aktywnościach w ciągu dnia. Nie wszystkie dzieci, zwłaszcza w najstarszych grupach wykorzystują ten czas na spanie. Dzieci, które nie chcą spać w żłobku zarówno w końcowym okresie adaptacji, jak i po jej zakończeniu mają możliwość odpoczynku w inny sposób np. oglądając książeczki, leżąc na leżaczku z przytulanką.

Zaplanuj poranek tak, aby dać sobie i dziecku czas na nieśpieszne przyjście do placówki, spokojne rozebranie się z ubrań wierzchnich, zmianę obuwia w trakcie pozytywnej rozmowy. Brak pośpiechu wyciszy dziecko i pozwoli mu przygotować się na dzień pełen wrażeń w żłobku. Warto też umówić się z dzieckiem na codzienny rytuał pożegnania. Np.

Teraz się mocno przytulimy i pocałuje cię w czółko a potem zapukamy razem do drzwi sali i poczekamy na ciocię.

Nie należy przedłużać rozstania ani kilkukrotnie powtarzać rytuału. Zdecydowanie nie przekazujemy dziecka na siłę ani tyłem do opiekunki (dziecka, które buzią zwrócone jest do rodzica, a opiekunka stoi za jego plecami).

Zanim dziecko przekroczy próg żłobka dobrze jest przyzwyczajać je do zostawania pod opieką innych osób dorosłych. Na początek opieka cioci lub babci na godzinkę lub dwie we własnym domu. Następnie dłużej tak, aby w czasie nieobecności rodzica dziecko miało możliwość zjeść posiłek czy zasnąć w obecności innej osoby. Warto jest też w czasie przed żłobkowym korzystać z różnych dostępnych zajęć umożliwiających kontakty z innymi dziećmi np.  zabawy na placu zabaw.

Ponadto ułatwieniem dla dziecka może być wcześniejsze przyzwyczajenie go do rytmu dnia w żłobku (porami posiłków i drzemki).

Materiały edukacyjne

Scroll to Top
Skip to content