Rekrutacja do warszawskich placówek

W systemie rekrutacji Zespołu Żłobków m.st. Warszawy, który służy do prowadzenia rekrutacji do placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 znajdują się następujące typy placówek:

Żłobki m.st. Warszawy (żłobki publiczne)

74 Żłobki oraz 12 oddziałów Żłobków tzw. Mini Żłobek będących wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Żłobkiem kieruje kierownik, który odpowiada przed Dyrektorem Zespołu za właściwą organizację pracy żłobka oraz prawidłowe wykonywanie zadań żłobka przez podległy personel. Każdy Żłobek działa na podstawie statutu, który ustalany jest przez Radę m.st. Warszawy.

Publiczne punkty dziennego opiekuna

W publicznych punktach dziennego opiekuna rodzice samodzielnie zapewniają posiłki dla swoich dzieci, a także zobowiązani są do zapewnienia pomocy – wolontariatu przez minimum 8 godz. tygodniowo.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania publicznych punktów dziennego opiekuna znajdą Państwo pod adresem: https://zlobki.waw.pl/nasze-placowki/dzienni-opiekunowie/dzienny-opiekun-informacje-ogolne/

Placówki niepubliczne wyłonione w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna

Placówki, które zostały wyłonione w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 organizowanym przez Prezydenta m.st. Warszawy. Celem organizowanych konkursów jest rozbudowa sieci form opieki dla dzieci w wieku 0-3, tworzenie przyjaznych warunków dla życia i rozwoju rodzin i wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego. Nie są one wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Dokumenty

Tu znajdziesz najważniejsze dokumenty, które ułatwią Tobie proces rekrutacji m.in. Regulamin rekrutacji, harmonogram rekrutacji podstawowej.

Jeśli chcesz zapisać dziecko do placówki, najpierw zapoznaj się z dokumentami rekrutacyjnymi znajdującymi się poniżej.

  1. Uchwała Rady m.st. Warszawy
  2. Regulamin rekrutacji z 2 listopada 2022 r.
  3. Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2023/2024
  4. Dokumenty rekrutacyjne do żłobków objętych projektami dofinansowanymi z EFS
Scroll to Top
Skip to content