Praca

Dołącz do żłobkowego zespołu

Zespół Żłobków m.st. Warszawy jest samorządową jednostką organizacyjną działającą na mocy przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. O opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, grupującą wszystkie prowadzone przez Warszawę żłobki publiczne w liczbie już obecnie 69 (+12 mini żłobków) i zatrudniającym ponad 2 000 osób.

Codziennie pod opieką naszych pracowników znajduje się ponad 8200 dzieci, a liczba ta rośnie wraz z każdym nowo otwartym żłobkiem. 

Podstawowym zadaniem każdego żłobka wchodzącego w skład Zespołu jest:

 1. Zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
 2. Zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
 3. Prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Podstawowym zadanie samego Zespołu jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania żłobków oraz zapewnienie im obsługi: administracyjnej, finansowej, księgowej i kadrowej.
Nadrzędnym zaś celem jest zawsze dobro będącego pod opieką żłobka dziecka.

Mając na uwadze konieczność zapewnienia właściwej opieki naszym podopiecznym, dbanie o ich prawidłowy rozwój oraz odpowiednie wyżywienie – Zespół poszukuje wykwalifikowanych pracowników w grupach zawodowych:

 1. Opiekunka dziecięca;
 2. Pielęgniarka lub Położna;
 3. Psycholog;
 4. Logopeda;
 5. Fizjoterapeuta;
 6. Intendent;
 7. Kucharz/Kucharka;
 8. Sprzątaczka;
 9. Robotnik gospodarczy.

Praca w żłobku dedykowana jest w pierwszej kolejności tym, którzy kochają dzieci, spełniają się zawodowo przy codziennej opiece nad nimi i cieszą się z każdym kolejnym etapem ich rozwoju.

Praca na stanowiskach urzędniczych oraz stanowiskach kierowniczych dedykowana jest w pierwszej kolejności specjalistom z obszarów: administracji, zamówień publicznych, finansów i księgowości, kadr i płac – którzy chcą realizować się w samorządzie terytorialnym na stabilnych warunkach zatrudnienia oraz konkurencyjnym wynagrodzeniu.

Zespół Żłobków m.st. Warszawy oferujemy pracę w jednostce organizacyjnej miasta stołecznego Warszawy (sektor publiczny) na atrakcyjnych i konkurencyjnych względem sektora prywatnego warunkach:

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • Wolne weekendy i święta – praca tylko w dni powszednie,
 • Przyjazna atmosfera w pracy,
 • Wynagrodzenie płatne terminowo do końca miesiąca,
 • Możliwość awansu i rozwoju zgodnie z przyjętą ścieżką awansu zawodowego,
 • Pakiet socjalny w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dopłaty do wczasów, karnety sportowe, zapomogi, nisko oprocentowane pożyczki),
 • Możliwość przystąpienia na preferencyjnych warunkach do grupowego ubezpieczenia na życie oraz ubezpieczenia medycznego;
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka oraz nagroda jubileuszowa na każde 5 lat stażu pracy.

Kandydatom w każdej grupie zawodowej oferujemy przejrzyste i konkurencyjne wynagrodzenie, w skład którego wchodzi:

 • Płaca zasadnicza w wysokości zależnej od stanowiska, wykształcenia i kwalifikacji,
 • Dodatek za wieloletnią pracę (przysługuje po 5 latach pracy i wynosi 5% i wzrasta o 1% aż do osiągnięcia 20%),
 • Dodatek motywacyjny (średnio 10-20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od jakości pracy w danym miesiącu ocenianej przez bezpośredniego przełożonego).

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy w zakładach w bocznym menu.

Wszystkie oferty pracy są szczegółowo rozpatrywane. W przypadku posiadania odpowiednich kwalifikacji i wolnych miejsc na pewno się odezwiemy.

Przewiń do góry

Regulamin RODO

Zespół Żłobków m.st. Warszawy wypełniając obowiązki informacyjne towarzyszące zbieraniu danych osobowych określone w art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., podaje następujące informację:

 1. Administratorem jest Zespół Żłobków m.st. Warszawy w Warszawie ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa tel. (22) 277 52 00, email: sekretariat.zespolzlobkow@um.warszawa.pl.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych tel. (22) 277 52 21, email zzl.iod@um.warszawa.pl, adres do korespondencji: Zespół Żłobków m.st. Warszawy ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą do celu związanego z rekrutacją na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze.
 4. Podstawy prawne:
  • art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., art. 221 §1 Kodeksu pracy.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 6. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z obowiązującą administratora kategorią archiwalną.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu o naborze. W przypadku nie podania tych danych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie możliwości udziału w procesie rekrutacji.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.
 10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Powyższych informacji nie podaje się ponownie, jeżeli osoba od której zbierane są dane osobowe dysponuje już tymi informacjami.

Przejdź do treści