Warsztaty dla kadry

Biorąc pod uwagę dbałość o wysoką jakość opieki nad dziećmi w żłobkach m.st. Warszawy poprzez wspieranie rozwoju i wczesnej edukacji dzieci, Zespół Żłobków m.st. Warszawy podejmuje szereg działań mających na celu podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadry opiekuńczej i kierowniczej.

W ramach współpracy realizowanej z UNICEF, udało nam się przeprowadzić warsztaty z kadrą.

Celem warsztatów jest wymiana pomysłami o sposobach pracy z dziećmi, lepsze poznanie siebie jako osoby towarzyszącej dziecku w rozwoju oraz o różnorodnych sposobach budowania pozytywnej relacji z dziećmi.

Szczegółowy program obejmuje zagadnienia dotyczące czterech filarów edukacji w najlepszym interesie dziecka, psychologiczne potrzeby dziecka, cele opiekuna, niezbędne umiejętności opiekunów, tj. słuchanie i wyznaczanie granic, a także prezentacja sposób i wsparcia uczenia się dziecka o świecie.

Scroll to Top
Skip to content