ZŻ-A.26.18.19.RT

Znak sprawy:

ZŻ-A.26.18.19.RT

Termin składania ofert:

31/07/2019 12:00

Rodzaj postępowania:

Zapytanie ofertowe

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) którego przedmiotem jest dostawa sprzętu RTV na potrzeby Projektu pt. „Żłobki na start”

Załączniki

Scroll to Top
Skip to content