ZŻ-T.26.7.19.MW

Znak sprawy:

ZŻ-T.26.7.19.MW

Termin składania ofert:

30/04/2019 10:00

Rodzaj postępowania:

Zapytanie ofertowe

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) którego przedmiotem jest wywóz zużytego piasku oraz dostawa czystego piasku przeznaczonego do użytku w piaskownicach do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Załączniki

Scroll to Top
Skip to content