Zakup sprzętu komputerowego i tonerów na potrzeby Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części.

Znak sprawy:

ZZ-ZP.26.6.2021.ADR

Termin składania ofert:

09/06/2021 11:00

Rodzaj postępowania:

Powyżej 130 000 zł

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ede6efd4-f5f6-457d-a1a8-4ebaf59db7b5

Scroll to Top
Skip to content