Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Znak sprawy:

ZŻ-ZP.26.20.2020.ADR

Termin składania ofert:

25/11/2020 10:00

Rodzaj postępowania:

Powyżej 30 000 euro

Załączniki

Scroll to Top
Skip to content