Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części.

Znak sprawy:

ZZ-ZP.26.15.2021.ADR

Termin składania ofert:

14/09/2021 11:00

Rodzaj postępowania:

Powyżej 130 000 zł

Scroll to Top
Skip to content