ZZ-ZP.26.22.2020.ADR- Wykonywanie prac remontowych instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej oraz świadczenie usług w zakresie usuwania awarii tych instalacji wraz z wykonaniem okresowej kontroli instalacji gazowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Znak sprawy:

ZZ-ZP.26.22.2020.ADR

Termin składania ofert:

01/12/2020 09:00

Rodzaj postępowania:

Powyżej 30 000 euro

Załączniki

Przejdź do treści