Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Znak sprawy:

ZZ-ZP.26.12.2021.ADR

Termin składania ofert:

30/09/2021 11:00

Rodzaj postępowania:

Powyżej 130 000 zł

Scroll to Top
Skip to content