ZŻ-ZP.26.11.19 Dostawy świeżych filetów rybnych (uprzednio nie mrożonych) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Znak sprawy:

ZŻ-ZP.26.11.19

Termin składania ofert:

07/03/2019 09:00

Rodzaj postępowania:

Powyżej 30 000 euro

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.11.19

Przedmiot zamówienia:

Dostawy świeżych filetów rybnych (uprzednio nie mrożonych) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Załączniki

Scroll to Top
Skip to content