ZŻ-A.26.13.19.RT

Znak sprawy:

ZŻ-A.26.13.19.RT

Termin składania ofert:

06/06/2019 09:00

Rodzaj postępowania:

Rozeznanie rynku

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) którego przedmiotem jest dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw w Żłobku nr 61 przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 1a (piaskownice, domki, zjeżdżalnie, zadaszenia przeciwsłoneczne) w ramach projektu pn. „Przyjazny żłobek partnerem w opiece nad dzieckiem dla pracującego rodzica” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 realizowanego przez Zespół Żłobków m.st. Warszawy

Załączniki

Scroll to Top
Skip to content