ZŻ-ZP.26.33.19.KS Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części – II procedura

Znak sprawy:

ZŻ-ZP.26.33.19.AKS

Termin składania ofert:

23/07/2019 09:00

Rodzaj postępowania:

Powyżej 30 000 euro

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.33.19.AKS

Przedmiot zamówienia:

Dostawa wyposażenia dydaktycznego oraz dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części – II procedura

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 23.07.2019 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Scroll to Top
Skip to content