,,Dostawy artykułów spożywczych ogólnego przeznaczenia żywieniowego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy”

Znak sprawy:

ZZ-ZP.26.10.2021.ADR

Termin składania ofert:

03/08/2021 12:00

Rodzaj postępowania:

Powyżej 130 000 zł

Scroll to Top
Skip to content