Dostawa artykułów czystościowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Znak sprawy:

ZZ-ZP.26.28.2021.WBL

Termin składania ofert:

24/11/2021 10:00

Rodzaj postępowania:

Powyżej 130 000 zł

Scroll to Top
Skip to content