ZZ-KO.26.2.2020.MWI – Zakup urządzeń dezynfekujących wraz z pomiarem temperatury – “śluza dezynfekująca”

Znak sprawy:

ZZ-KO.26.2.2020.MWI

Termin składania ofert:

17/08/2020 14:00

Rodzaj postępowania:

Zapytanie ofertowe

Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej za realizację zamówienia realizowanego na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, którego przedmiotem jest zakup 82 szt. urządzeń dezynfekujących wraz z pomiarem temperatury – „śluza dezynfekująca”

Załączniki

Scroll to Top
Skip to content