ZZ-M-ZL.26.3.2021.JZI – Organizacja i przeprowadzenie szkolenia podnoszącego kompetencje opiekunów w zakresie “Stymulacja rozwoju dziecka poprzez zabawę” na potrzeby projektu “Żłobki na start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Znak sprawy:

ZZ-M-ZL.26.3.2021.JZI

Termin składania ofert:

05/05/2021 10:00

Rodzaj postępowania:

Zapytanie ofertowe

Miasto Stołeczne Warszawa – Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, w związku z realizacją projektu „Żłobki na start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, zaprasza do przesłania oferty cenowej realizowanego zamówienia z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, którego przedmiotem jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia podnoszącego kompetencje dla opiekunów w zakresie „Stymulacja rozwoju dziecka poprzez zabawę” na potrzeby Projektu pt. „Żłobki na start”.

Scroll to Top
Skip to content