ZZ-ZP.26.6.2020.MPO Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m. st. Warszawy

Znak sprawy:

ZZ-ZP.26.6.2020.MPO

Termin składania ofert:

08/06/2020 12:00

Rodzaj postępowania:

Powyżej 30 000 euro

Przedmiot zamówienia: Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m. st. Warszawy – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót będących przedmiotem udzielonego zamówienia podstawowego.

Tryb zamówienia: zamówienie z wolnej ręki

Załączniki

Scroll to Top
Skip to content