ZZ-KO-PR.26.1.2020.PRO – dostawy artykułów biurowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Znak sprawy:

ZZ-KO-PR.26.1.2020.PRO

Termin składania ofert:

11/02/2020 10:00

Rodzaj postępowania:

Zapytanie ofertowe

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), którego przedmiotem są dostawy artykułów biurowych do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Załączniki

Scroll to Top
Skip to content