Zapytanie ofertowe na wykonanie corocznych przeglądów technicznych i czynności konserwacji sprzętu i urządzeń p.poż., złomowania i utylizacji gaśnic, świadczenia usług interwencyjnych w zakresie wykonywania napraw i czynności dodatkowych, wykonania usługi polegającej na aktualizacji okresowej (co najmniej raz na 2 lata) Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w 2022 r.

Znak sprawy:

ZZ-IA-II.26.35.2021.RSZ

Termin składania ofert:

28/12/2021 09:00

Rodzaj postępowania:

Zapytanie ofertowe

Scroll to Top
Skip to content