ZŻ-ZP.26.39.19.KS – Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części

Znak sprawy:

ZŻ-ZP.26.39.19.KS

Termin składania ofert:

24/09/2019 08:30

Rodzaj postępowania:

Powyżej 30 000 euro

Oznaczenie postępowania: ZŻ-ZP.26.39.19.KS

Przedmiot zamówienia: Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 24.09.2019 godzina 8:30, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Scroll to Top
Skip to content