ZŻ-ZP.26.14.19 Dostawa i montaż wyposażenia do Żłobka nr 66 przy ul. Erazma Ciołka 26a w Warszawie

Znak sprawy:

ZŻ-ZP.26.14.19

Termin składania ofert:

05/04/2019 09:00

Rodzaj postępowania:

Powyżej 30 000 euro

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.14.19

Przedmiot zamówienia:

Dostawa i montaż wyposażenia do Żłobka nr 66 przy ul. Erazma Ciołka 26a w Warszawie

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 05.04.2019 godzina 9:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Scroll to Top
Skip to content