ZŻ-ZP.26.5.19 Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w Żłobku nr 65 przy ul. Spartańskiej 2

Znak sprawy:

ZŻ-ZP.26.5.19

Termin składania ofert:

12/03/2019 12:00

Rodzaj postępowania:

Powyżej 30 000 euro

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.5.19

Przedmiot zamówienia:

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków z placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy w Żłobku nr 65 przy ul. Spartańskiej 2

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Załączniki

Scroll to Top
Skip to content