Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Znak sprawy:

ZZ-ZP.26.22.2021.AKA

Termin składania ofert:

10/11/2021 09:00

Rodzaj postępowania:

Powyżej 130 000 zł

Scroll to Top
Skip to content