Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia do Żłobka nr 72 przy ul. Henryka II Pobożnego 33 – w podziale na części.

Znak sprawy:

ZZ-ZP.26.13.2021.WBL

Termin składania ofert:

27/08/2021 10:00

Rodzaj postępowania:

Powyżej 130 000 zł

Scroll to Top
Skip to content