ZŻ-ZP.23.30.19.AKS Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Znak sprawy:

ZŻ-ZP.23.30.19.AKS

Termin składania ofert:

09/08/2019 07:49

Rodzaj postępowania:

Rozeznanie rynku

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.23.30.19.AKS

Przedmiot zamówienia:

Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót będących przedmiotem udzielonego zamówienia podstawowego

Tryb: zamówienie z wolnej ręki

Załączniki

Scroll to Top
Skip to content