ZŻ-K.26.4.18.MS

Znak sprawy:

ZŻ-K.26.4.18.MS

Termin składania ofert:

14/11/2018 12:00

Rodzaj postępowania:

Zapytanie ofertowe

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej na realizację zamówienia udzielanego z wyłączeniem stosowania na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) którego przedmiotem jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Załączniki

Scroll to Top
Skip to content