ZZ-ZP.26.15.2020.MPO – Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Znak sprawy:

ZZ-ZP.26.15.2020.MPO

Termin składania ofert:

30/09/2020 10:00

Rodzaj postępowania:

Powyżej 30 000 euro

Załączniki

Scroll to Top
Skip to content