ZZ-ZP.26.5.2020.MPO – Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6” – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych robót będących przedmiotem udzielonego zamówienia podstawowego.

Znak sprawy:

ZZ-ZP.26.5.2020.MPO

Termin składania ofert:

30/06/2020 12:00

Rodzaj postępowania:

Powyżej 30 000 euro

Załączniki

Scroll to Top
Skip to content