ZZ-IA.AG.26.6.2023.PKO – dostawa artykułów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (baby food) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Znak sprawy:

ZZ-IA.AG.26.6.2023.PKO

Termin składania ofert:

12/05/2023 15:00

Rodzaj postępowania:

Zapytanie ofertowe

Miasto Stołeczne Warszawa/Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, 02-511 Warszawa, zaprasza do przesłania oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym z wyłączeniem stosowania ustawy Pzp na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), którego przedmiotem jest dostawa artykułów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (baby food) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.

Załączniki

Scroll to Top
Skip to content