ZŻ-ZP.26.31.19.KS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja

Znak sprawy:

ZŻ-ZP.26.31.19.KS

Termin składania ofert:

30/07/2019 10:00

Rodzaj postępowania:

Powyżej 30 000 euro

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.31.19.KS

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.”Termomodernizacja Żłobka nr 3 przy ul. Warchałowskiego 8 w ramach projektu P2Endure oraz jego rozbudowa i modernizacja”

Tryb: przetarg ograniczony

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 30.07.2019 godzina 10:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Do pobrania: Projekty budowlano-wykonawcze

Załączniki

Scroll to Top
Skip to content