Dostawa i montaż wyposażenia do Żłobka nr 72 przy ul. Henryka II Pobożnego 33 z podziałem na części – II procedura.

Znak sprawy:

ZZ-ZP.26.17.2021.WBL

Termin składania ofert:

23/09/2021 10:00

Rodzaj postępowania:

Powyżej 130 000 zł

Scroll to Top
Skip to content