ZZ-ZP.26.19.2020.ADR -,,Dostawa artykułów niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych z dziećmi (artykuły szkolne, plastyczne, artystyczne) do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy i punktów dziennego opiekuna oraz na potrzeby realizacji projektów: „Żłobki na start” (Żłobki nr 66, 67, 68) i „Żłobkowy start” (Żłobek nr 3) współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020”

Znak sprawy:

Zz-ZP.26.19.2020.ADR

Termin składania ofert:

06/11/2020 10:00

Rodzaj postępowania:

Powyżej 30 000 euro

Załączniki

Scroll to Top
Skip to content