Wywóz zużytego piasku oraz dostawa czystego piasku przeznaczonego do użytku w piaskownicach do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Znak sprawy:

ZZ-IA-II.26. 11.2022.MWY

Termin składania ofert:

31/03/2022 12:00

Rodzaj postępowania:

Zapytanie ofertowe

Załączniki

Scroll to Top
Skip to content