,,Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy”

Znak sprawy:

ZZ-ZP.26.27.2021.ADR

Termin składania ofert:

15/12/2021 09:00

Rodzaj postępowania:

Powyżej 130 000 zł

Scroll to Top
Skip to content