ZŻ.-ZP.26.2.2020 Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m. st. Warszawy

Znak sprawy:

ZŻ-ZP.26.2.2020

Termin składania ofert:

06/02/2020 09:30

Rodzaj postępowania:

Powyżej 30 000 euro

Oznaczenie postępowania: ZŻ-ZP.26.2.2020

Przedmiot zamówienia: Organizowanie i prowadzenie zajęć rytmiki oraz współorganizowanie imprez okolicznościowych wynikających z pracy dydaktycznej z dziećmi w placówkach Zespołu Żłobków m. st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 06.02.2020r. do godz. 9:30, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m. st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa

Załączniki

Scroll to Top
Skip to content