Zakup energii elektrycznej na okres od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. na potrzeby placówek z instalacją fotowoltaiczną Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Znak sprawy:

ZZ-IA-II.26.22.2021.RSZ

Termin składania ofert:

12/10/2021 14:30

Rodzaj postępowania:

Rozeznanie rynku

Scroll to Top
Skip to content