Dostawy żywności do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – dostawy mrożonych filetów rybnych

Znak sprawy:

ZZ-ZP.26.26.2020.MPO

Termin składania ofert:

15/12/2020 10:00

Rodzaj postępowania:

Powyżej 30 000 euro

Załączniki

Scroll to Top
Skip to content