ZŻ-ZP.26.41.19.KS – Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Znak sprawy:

ZŻ-ZP.26.41.19.KS

Termin składania ofert:

04/10/2019 09:00

Rodzaj postępowania:

Powyżej 30 000 euro

Oznaczenie postępowania: ZŻ-ZP.26.41.19.KS

 

Przedmiot zamówienia:

Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Tryb: przetarg nieograniczony

Termin składania ofert:04.10.2019 r. godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Scroll to Top
Skip to content