ZZ-KO.26.1.2020.MWI – organizacja i przeprowadzenie szkolenia podnoszącego kompetencje dla opiekunów w zakresie rozwijania inteligencji emocjonalnej na potrzeby Projektu pt. “Żłobki na start”

Znak sprawy:

ZZ-KO.26.1.2020.MWI

Termin składania ofert:

13/08/2020 12:00

Rodzaj postępowania:

Zapytanie ofertowe

Miasto Stołeczne Warszawa – Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Belgijskiej 4
w związku z realizacją projektu „Żłobki na start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, zaprasza do przesłania oferty cenowej realizowanego zamówienia z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w oparciu o art. 4 pkt 8 tej ustawy, którego przedmiotem jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia podnoszącego kompetencje dla opiekunów w zakresie rozwijania inteligencji emocjonalnej na potrzeby Projektu pt. „Żłobki na start”

Załączniki

Scroll to Top
Skip to content