ZZ-M-ZL.26.3.2020.JZI – dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Znak sprawy:

ZZ-M-ZL.26.3.2020.JZI

Termin składania ofert:

11/08/2020 12:00

Rodzaj postępowania:

Rozeznanie rynku

Zespół Żłobków m.st. Warszawy zaprasza do przesłania oferty cenowej celem ustalenia wartości szacunkowej zamówienia, które będzie prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) którego przedmiotem jest dostawa i montaż wyposażenia placów zabaw do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Załączniki

Scroll to Top
Skip to content