ZŻ-ZP.26.1.2020.RT Dostawy mrożonych warzyw i owoców do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Znak sprawy:

ZŻ-ZP.26.1.2020.RT

Termin składania ofert:

17/08/2020 11:16

Rodzaj postępowania:

Powyżej 30 000 euro

Dostawy mrożonych warzyw i owoców do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy

Tryb: Zamówienie z wolnej ręki

Scroll to Top
Skip to content