,,Wykonywanie prac remontowych instalacji centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, węzłów cieplnych, instalacji gazowej oraz świadczenie usług w zakresie usuwania awarii tych instalacji wraz z wykonaniem okresowej kontroli instalacji gazowych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy”

Znak sprawy:

ZZ-ZP.26.26.2021.ADR

Termin składania ofert:

09/12/2021 09:00

Rodzaj postępowania:

Powyżej 130 000 zł

Scroll to Top
Skip to content