Wykonanie ubrań roboczych dla pracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – II procedura

Znak sprawy:

ZZ-ZP.26.6.2022.AKA

Termin składania ofert:

23/06/2022 09:00

Rodzaj postępowania:

Powyżej 130 000 zł

Scroll to Top
Skip to content