ZZ-ZP.26.12.2020.ABO – Usuwanie awarii instalacji elektrycznych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług będących przedmiotem udzielonego zamówienia podstawowego

Znak sprawy:

ZZ-ZP.26.12.2020.ABO

Termin składania ofert:

26/08/2020 11:00

Rodzaj postępowania:

Powyżej 30 000 euro

Załączniki

Scroll to Top
Skip to content