ZŻ-ZP.26.37.19.AKS Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: “Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6”

Znak sprawy:

ZŻ-ZP.26.37.19.AKS

Termin składania ofert:

22/08/2019 09:00

Rodzaj postępowania:

Powyżej 30 000 euro

Oznaczenie postępowania ZŻ-ZP.26.37.19.AKS

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: “Rozbudowa i modernizacja Żłobka nr 40 przy ul. Klemensiewicza 6”

Tryb: przetarg ograniczony

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 22.08.2019 godzina 09:00, miejsce: sekretariat, II piętro, Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa.

Załączniki

Scroll to Top
Skip to content