ZZ-SP-BHP.26.2.2020.IM – świadczenie usług z zakresu wykonania diagnostyki genetycznej w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2

Znak sprawy:

ZZ-SP-BHP.26.2.2020.IM

Termin składania ofert:

23/06/2020 12:00

Rodzaj postępowania:

Zapytanie ofertowe

Miasto Stołeczne Warszawa – Zespół Żłobków m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Belgijskiej 4, zaprasza do przesłania oferty cenowej realizowanego zamówienia z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)
w oparciu o art. 4 pkt 8 tej ustawy

Załączniki

Scroll to Top
Skip to content