Dostawa i montaż wyposażenia do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy – w podziale na części

Znak sprawy:

ZZ-ZP.26.9.2021.AKA

Termin składania ofert:

07/07/2021 12:00

Rodzaj postępowania:

Powyżej 130 000 zł

Scroll to Top
Skip to content