Wykonanie, dostawa i montaż wyposażenia dydaktycznego do placówek Zespołu Żłobków m.st. Warszawy- w podziale na części.

Znak sprawy:

ZZ-ZP.26.7.2021.ADR

Termin składania ofert:

17/06/2021 11:00

Rodzaj postępowania:

Powyżej 130 000 zł

Scroll to Top
Skip to content